Fortbildning

Svenska Hellinger Institutet

Hösten 2017 börjar en ny Fortbildning i Systemiska Familjekonstellationer

Se broschyr och programinnehåll för Basblocket här.
Broschyr Fortbildning
Program BASBLOCK-UTB2017

Anmälan till svhinst@gmail.com (Charlotte Palmgren)

Våren 2018 börjar en ny Fortbildning i Systemiska konstellationer i organisationer
Program: Basblock OKON 6 dagar

Anmälan till svhinst@gmail.com (Charlotte Palmgren)