Svenska Hellingerinstitutet finns numer på svenskahellingerinstitutet.se.

Familjeterapi

Knutor i kommunikationen

När man talar om familjeterapi i allmänna ordalag så talar man för det mesta om parterapi, för det är i regel knutor i kommunikationen mellan de vuxna i ett hushåll som skapa problem. Detta är givetvis bara en allmän iakttagelse och det finns många undantag. Familjeterapi kan inkludera alla familjemedlemmarna, eller några, och målet med denna terapiform är att lösa problem som finns sedan länge, eller som uppstår vid kriser.

Aktivt deltagande krävs

Terapi är en valfri behandlingsform som inte anses kunna tvingas fram - den som vill ändra sin livssituation måste aktivt delta i arbetet för att det ska vara möjligt. Familjeterapi är främst samtalsbaserat och för bästa resultat ska samtalen fortsätta även mellan terapisessionerna. I regel ser man att ju fler som deltar i familjeterapi, desto mer verkningsfull blir den, men man kan åstadkomma stora förändringar även med bara en enda deltagare som går in för förändring. Det finns lite olika formera av familjeterapi, såsom samtalsterapi och KBT och det är lite olika vad som passar för vem - man brukar få prova sig fram. Den familjeterapi som bedrivs i Sverige idag har sin grund i systemteori

Terapi i privat och offentlig sektor

Familjeterapi kan, precis som all psykoterapi, bedrivas inom såväl privat sektor som inom den offentliga. Man kan bli remitterad till en psykoterapeut, men nackdelen att gå genom den offentliga sektorn är att väntetiderna är långa. Behöver man akut hjälp kan man ibland få gå före i kön, men det kan också vara bra att känna till att det finns privata alternativ där allt går mycket fortare och i den privata sektorn finns också större variation när det kommer till olika terapiformer.


För säkra och snabba elinstallationer i Österlen - Elektriker Simrishamn